Αγωγή στην κοινότητα

Μεγάλη έμφαση έχει δοθεί στην συμμετοχή των χρηστών ψυχικής υγείας στην κοινότητα. Το γεγονός ότι τα δύο οικοτροφεία αλλά και τα διαμερίσματα βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας έχει ενισχύσει αυτή την προσπάθεια. Όραμά μας είναι οι ένοικοί μας να ενταχθούν πλήρως στο κοινωνικό σύνολο, να διατηρούν καθημερινές συνδιαλλαγές με αυτό και λαμβάνουν το αίσθημα του «ανήκειν».
Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου πραγματοποιούνται καθημερινές έξοδοι των ενοίκων με ή χωρίς θεραπευτές ανάλογα με το επίπεδο λειτουργικότητας και αυτονομίας τους. Καθημερινά σχεδόν πραγματοποιούνται ομαδικές ή και ατομικές έξοδοι για καφέ, φαγητό, εκκλησιασμό, περίπατο, για εκπαιδευτικό σκοπό, ενώ παράλληλα επιδιώκεται να αναπτύσσονται διαπροσωπικές σχέσεις με άλλα μέλη της Κοινότητας. Αρκετοί ένοικοι του οικοτροφείου έχουν κατακτήσει την ικανότητα να πραγματοποιούν εξόδους μόνοι τους με ασφάλεια εφόσον κατέκτησαν δεξιότητες σχετικές με την κυκλοφοριακή αγωγή, ενισχύθηκαν στην εκμάθηση δεξιοτήτων πάνω στις χρηματικές συναλλαγές (έννοια της ανταλλαγής) και γενικότερα υποβοηθήθηκαν στις κοινωνικές τους δεξιότητες.