Αρχές και Φιλοσοφία

Η ψυχοκοινωνική αποκατάσταση μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια δυναμική διαδικασία που αναδεικνύει και στηρίζεται στον ανθρώπινο παράγοντα. Οι παρεμβάσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης οφείλουν να αναγνωρίζουν την πολυπλοκότητα και την πολυσημία των σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ των ατόμων με ψυχικές ιδιαιτερότητες, των επαγγελματιών ψυχικής υγείας και της κοινότητας.
Συνεχίζοντας στη νέα πορεία που ξεκίνησε στη Λέρο με το κίνημα της Ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στην Ελλάδα, θέλουμε να προσφέρουμε το αίσθημα ασφάλειας και ικανοποίησης σε λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας και στις οικογένειές τους. Είναι γνωστό ότι ο ιδρυματισμός στερεί από τους ασθενείς τη δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και λήψης αποφάσεων, καταδυναστεύει την ατομική υπόσταση και σταδιακά εκμηδενίζει τις δεξιότητες και τις προοπτικές των ψυχικά πασχόντων.
Δικό μας όραμα είναι να στηρίξουμε μια κοινωνία αλληλεγγύης και σεβασμού της διαφορετικότητας έχοντας ως βασικούς άξονες ότι:

  • Η Κοινωνική Ψυχιατρική προσφέρει βιώσιμες λύσεις απέναντι στην πραγματικότητα των ασύλων και τα θεραπευτικά της αδιέξοδα μέσα από εναλλακτικές δομές Ψυχικής Υγείας ενταγμένες στην Κοινότητα

  • Οι λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας είναι ισότιμα μέλη της κοινωνίας με δεξιότητες που μπορούν να αναπτύξουν ώστε να γίνουν ενεργά μέλη της και να συμμετέχουν σε θέματα που τους αφορούν.