Δίκτυο εθελοντών

Το δίκτυο των εθελοντών της Ε.Ψ.Α.Μ.Υ. αποτελείται από ενεργούς πολίτες επαγγελματίες ψυχικής υγείας, χρήστες υπηρεσιών ψυχικής υγείας ή/και τις οικογένειες αυτών, φοιτητές, άνθρωποι του πνεύματος, απλοί πολίτες, οι οποίοι εκπαιδεύονται και υπό την κατάλληλη εποπτεία δίνουν μαζί μας μέσω οργανωμένων δράσεων τη μάχη για τον αποστιγματισμό της ψυχικής νόσου.

Τι είναι Εθελοντισμός;
Ο εθελοντισμός είναι ένας ενεργός και δυναμικός τρόπος συμμετοχής και παρέμβασης στα κοινά με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων.
Ο εθελοντισμός δεν είναι φιλανθρωπία αλλά η συνειδητοποίηση ότι η ευημερία των συνανθρώπων μας επηρεάζει την ευτυχία όλων μας ξεχωριστά, καθώς βρισκόμαστε σε άμεση αλληλεξάρτηση με τα υπόλοιπα μέλη της κοινωνίας.
Η συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις οδηγεί τόσο το άτομο όσο και την ίδια την κοινωνία στην ανάπτυξη της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ισότητας και της αλληλεγγύης.
Η ανάπτυξη του εθελοντισμού στις μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης είναι δείγμα της ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα ψυχικής υγείας και στάση ζωής που χαρακτηρίζει τους ενεργούς πολίτες.

Γιατί να γίνω εθελοντής;
Για να αποκτήσετε εμπειρίες, γνώσεις και νέες δεξιότητες ενισχύοντας το έργο της ΕΨΑΜΥ προσφέροντας βοήθεια σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη
Για να συμβάλλετε στην επίτευξη κοινωνικού έργου και στην ευαισθητοποίηση της κοινότητας σε θέματα Ψυχικής Υγείας προάγοντας έτσι τον πολιτισμό.
Για να αποκτήσετε την κατάλληλη εκπαίδευση όσον αφορά στη φροντίδα και στην προσέγγιση ατόμων που αντιμετωπίζουν ψυχικές διαταραχές και στο τέλος θα λάβετε βεβαίωση εθελοντισμού.

Ποιοι μπορούν να γίνουν εθελοντές;
Όλοι οι πολίτες, οι φορείς και οι οργανισμοί που είναι ευαισθητοποιημένοι σε θέματα ψυχικής υγείας και θέλουν να συμμετέχουν στα προγράμματα και στις δράσεις της ΕΨΑΜΥ δείχνοντας σεβασμό, ήθος, δέσμευση και συντονισμό στους κανόνες λειτουργίας και δεοντολογίας της εταιρείας.

Πώς μπορώ να προσφέρω;
Σε συνεργασία με τη θεραπευτική ομάδα στην εκπαίδευση, σε δεξιότητες διαβίωσης και σε κοινωνικές δεξιότητες
Σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου

Σε εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινότητας και στην καταπολέμηση του στίγματος
Σε πολλές άλλες δραστηριότητες ανάλογα με τις δεξιότητες και την ειδικότητα του κάθε εθελοντή.