Δράσεις και Προγράμματα

Δράσεις στην κοινότητα
Μεγάλη έμφαση έχει δοθεί στην συμμετοχή των χρηστών ψυχικής υγείας στην κοινότητα. Το γεγονός ότι τα δύο οικοτροφεία αλλά και τα διαμερίσματα βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας έχει ενισχύσει αυτή την προσπάθεια. Όραμά μας είναι οι ένοικοί μας να ενταχθούν πλήρως στο κοινωνικό σύνολο, να διατηρούν καθημερινές συνδιαλλαγές με αυτό και λαμβάνουν το αίσθημα του «ανήκειν».
Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου πραγματοποιούνται καθημερινές έξοδοι των ενοίκων με ή χωρίς θεραπευτές ανάλογα με το επίπεδο λειτουργικότητας και αυτονομίας τους. Καθημερινά σχεδόν πραγματοποιούνται ομαδικές ή και ατομικές έξοδοι για καφέ, φαγητό, εκκλησιασμό, περίπατο, για εκπαιδευτικό σκοπό, ενώ παράλληλα επιδιώκεται να αναπτύσσονται διαπροσωπικές σχέσεις με άλλα μέλη της Κοινότητας. Αρκετοί ένοικοι του οικοτροφείου έχουν κατακτήσει την ικανότητα να πραγματοποιούν εξόδους μόνοι τους με ασφάλεια εφόσον κατέκτησαν δεξιότητες σχετικές με την κυκλοφοριακή αγωγή, ενισχύθηκαν στην εκμάθηση δεξιοτήτων πάνω στις χρηματικές συναλλαγές (έννοια της ανταλλαγής) και γενικότερα υποβοηθήθηκαν στις κοινωνικές τους δεξιότητες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

Στα πλαίσια της υποστήριξης και της κοινωνικής ένταξης των ενοίκων μας καθώς και άλλων χρηστών ψυχικής υγείας λειτουργεί ο τομέας Ψυχοεκπαίδευσης, πρόγραμμα «Ανοιχτοί Ορίζοντες». Στελεχώνεται από άτομα με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες και επαγγελματίες ψυχικής υγείας, σχεδιάζει και υλοποιεί ανά τρίμηνο με δομημένο πρόγραμμα εκδηλώσεις και δραστηριότητες στο χώρο του ή στην κοινότητα.
Απευθύνεται και συνεργάζεται με φορείς, δομές και πλαίσια του χώρου της ψυχικής υγείας (ξενώνες, οικοτροφεία, ψυχιατρικά νοσοκομεία, επαγγελματικά εργαστήρια κ.α.), καθώς και με φορείς-κέντρα και άτομα της κοινότητας. Δίνει θέσεις εργασίας σε χρήστες ψυχικής υγείας και άτομα με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες, καλλιεργώντας και προωθώντας έτσι την εργασιακή τους ικανότητα. Ήδη η ΕΨΑΜΥ έχει απορροφήσει εργασιακά άτομα, με πλήρη ασφαλιστική και φορολογική κάλυψη. Χρησιμοποιεί την τέχνη ως μέσο θεραπείας, καθώς και ως εργαλείο κοινωνικής παρέμβασης οργανώνοντας και υλοποιώντας καλλιτεχνικές, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, προωθώντας συγχρόνως τον αναπτυξιακό χαρακτήρα του προγράμματος, με στόχο πάντα την επιχειρηματική προαγωγή των εργαζομένων χρηστών και ατόμων με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες. Η Μουσική σκηνή είναι ένα παράδειγμα αναπτυξιακής δραστηριότητας με κοινωνικό και οικονομικό στόχο.
Στο πλαίσιο συνεργασίας με φορείς ψυχικής υγείας, οργανώνει και συντονίζει δραστηριότητες στον πολυχώρο του (Μάρνη 5) και στην Κοινότητα. Συντονίζει και συνεργάζεται με δίκτυα εθελοντών, αξιολογώντας τις ανάγκες της εταιρίας και καταρτίζει προγράμματα επιμόρφωσης και συνεργασίας μαζί τους. Συντονίζει Ομάδα Δράσης που απαρτίζεται από επαγγελματίες, στελέχη φορέων ψυχικής υγείας, εθελοντές και ευαισθητοποιημένα άτομα από την κοινότητα. Οργανώνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες (ημερίδες, βιωματικά σεμινάρια, προγράμματα κατάρτισης προσωπικού) στον πολυχώρο του, αλλά και σε άλλα πλαίσια και δομές.
Παρεμβαίνει στην κοινότητα με διάφορες εκδηλώσεις (πολιτιστικές συναντήσεις, ημερίδες, εργαστήρια, εκδρομές κλπ.). Οργανώνει εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού τύπου δράσεις για επαγγελματίες και χρήστες υπηρεσιών ψυχικής υγείας διαφόρων δομών, συμβάλλοντας έτσι στην ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου για την καταπολέμηση του στίγματος των ευπαθών ομάδων πληθυσμού. Ανταλλάσσει σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο τεχνογνωσία και εμπειρίες.
Το Πρόγραμμα ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ είναι ένα εργαλείο για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων.