Εκπαιδευτικά προγράμματα προσωπικού

 

Πρόγραμμα Leonardo Da Vinci
Περίοδος υλοποίησης 20/11/2010 – 04/12/2010
Εκπαιδευτικό σεμινάριο διάρκειας 15 ημερών στη Ρώμη, στο πλαίσιο του προγράμματος Δια Βίου Εκπαίδευσης Leonardo Da Vinci.

Περίοδος υλοποίησης 19/01/2013 – 02/02/2013
Εκπαιδευτικό σεμινάριο διάρκειας 15 ημερών στο Λονδίνο, στο πλαίσιο του προγράμματος Δια Βίου Εκπαίδευσης Leonardo Da Vinci.

Περίοδος υλοποίησης 14/02/2013 – 15/02/2013
Εκπαιδευτικό σεμινάριο διάρκειας 2 ημερών στην Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα από το προσωπικό που συμμετείχε στο αντίστοιχο σεμινάριο στο Λονδίνο.

Περίοδος υλοποίησης 02/03/2013 – 16/03/2013
Εκπαιδευτικό σεμινάριο διάρκειας 15 ημερών στο Λονδίνο, στο πλαίσιο του προγράμματος Δια Βίου Εκπαίδευσης Leonardo Da Vinci.

Περίοδος υλοποίησης 27/03/2013 – 28/03/2013
Εκπαιδευτικό σεμινάριο διάρκειας 2 ημερών στην Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα από το προσωπικό που συμμετείχε στο αντίστοιχο σεμινάριο στο Λονδίνο.

Περίοδος υλοποίησης 01/06/2013 – 15/06/2013
Εκπαιδευτικό σεμινάριο διάρκειας 15 ημερών στο Λονδίνο, στο πλαίσιο του προγράμματος Δια Βίου Εκπαίδευσης Leonardo Da Vinci.

Περίοδος υλοποίησης 24/06/2013 – 25/06/2013
Εκπαιδευτικό σεμινάριο διάρκειας 2 ημερών στην Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα από το προσωπικό που συμμετείχε στο αντίστοιχο σεμινάριο στο Λονδίνο.

Πρόγραμμα Grundtvig

Περίοδος υλοποίησης 22/11/2012 – 25/11/2012
Εκπαιδευτικό σεμινάριο διάρκειας 4 ημερών στο Παρίσι, στο πλαίσιο του προγράμματος Grundtvig.

Περίοδος υλοποίησης 27/11/2012
Εκπαιδευτικό σεμινάριο διάρκειας 1 ημέρας στην Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα από το προσωπικό που συμμετείχε στο αντίστοιχο σεμινάριο στο Παρίσι.

Περίοδος υλοποίησης 20/05/2013 – 23/05/2013
Εκπαιδευτικό σεμινάριο διάρκειας 3 ημερών στην Κωνσταντινούπολη στο πλαίσιο του προγράμματος Grundtvig.

Περίοδος υλοποίησης 27/05/2013 – 28/05/2013
Εκπαιδευτικό σεμινάριο διάρκειας 2 ημερών στην Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα από το προσωπικό που συμμετείχε στο αντίστοιχο σεμινάριο στην Κωνσταντινούπολη.

Περίοδος υλοποίησης 06/11/2013 – 08/11/2013
Εκπαιδευτικό σεμινάριο διάρκειας 3 ημερών στην Αθήνα στο πλαίσιο του προγράμματος Grundtvig.

Περίοδος υλοποίησης 11/11/2013 – 12/11/2013
Εκπαιδευτικό σεμινάριο διάρκειας 2 ημερών στην Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα από το προσωπικό που συμμετείχε στο αντίστοιχο σεμινάριο στην Αθήνα.

Περίοδος υλοποίησης 16/03/2014 – 19/03/2014
Εκπαιδευτικό σεμινάριο διάρκειας 4 ημερών στη Λισαβόνα στο πλαίσιο του προγράμματος Grundtvig που αφορά «Καλές πρακτικές σε επίπεδο Ε.Ε. για την προώθηση της επιστροφής στην απασχόληση και ένταξη στην κοινωνική ζωή των ατόμων που αντιμετωπίζουν μια επαγγελματική ή προσωπική δυσκολία».

Περίοδος υλοποίησης 19/05/2014 – 22/05/2014
Εκπαιδευτικό σεμινάριο διάρκειας 4 ημερών στη Ρώμη στο πλαίσιο του προγράμματος Grundtvig που αφορά «Καλές πρακτικές σε επίπεδο Ε.Ε. για την προώθηση της επιστροφής στην απασχόληση και ένταξη στην κοινωνική ζωή των ατόμων που αντιμετωπίζουν μια επαγγελματική ή προσωπική δυσκολία».

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Επιμόρφωσης Προσωπικού Ε.Ψ.Α.Μ.Υ.

Στη βάση της συνεχούς εξέλιξης και δια βίου μάθησης που πρεσβεύουμε ότι οφείλουν να διακατέχονται όσοι απασχολούνται στα πλαίσια ψυχικής υγείας και στην ανάπτυξη της επαγγελματικής ταυτότητας του προσωπικού μας, από το έτος 2009 μέχρι σήμερα διοργανώνονται στον Πολυχώρο της ΕΨΑΜΥ (Μάρνη 5) προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης που βασίζονται στις εκπαιδευτικές ανάγκες και αναβαθμίζουν τις γνώσεις και δεξιότητες των εργαζομένων μας. Στα προγράμματα αυτά συνδράμουν με την εισήγησή τους εξωτερικοί συνεργάτες κι έμπειροι επαγγελματίες στο χώρο της ψυχικής υγείας.

Έντυπο για το τρέχον εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2015 (αρχείο word)