Θεραπευτική ομάδα και Συνεργάτες

Η θεραπευτική και διεπιστημονική ομάδα της Ε.Ψ.Α.Μ.Υ. στελεχώνεται από επαγγελματίες ψυχικής υγείας που προέρχονται από όλο το φάσμα των ειδικοτήτων.Συγκεκριμένα απαρτίζεται από:

  • Ψυχίατρο
  • Ψυχολόγο
  • Κοινωνικό λειτουργό
  • Νοσηλευτές
  • Προσωπικό γενικών καθηκόντων
  • Επιστημονικούς συνεργάτες

  • Ιατρός Ψυχίατρος,
  • Ιατρός Ψυχίατρος Ψυχαναλυτής Επόπτης