Οικοτροφείο ΗΩ

Το οικοτροφείο ΗΩ ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 20 Ιανουαρίου 2004 και βρίσκεται στην οδό Σάμου 8 και Μαίζωνος στο Μεταξουργείο.
Εντάσσεται στα πλαίσια λειτουργίας του «Προγράμματος Αποασυλοποίησης Ψυχαργώς». Η επιχορήγηση και η εποπτεία πραγματοποιούνται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας).
Tο οικοτροφείο «ΗΩ» αποτελεί μία μονάδα υψηλού βαθμού προστασίας και φιλοξενεί (15) ενοίκους, έξι (7) άνδρες και εννέα (8) γυναίκες, ηλικίας 24 έως 59 ετών με ψυχικές διαταραχές, νοητική υστέρηση και πολλαπλές κινητικές βλάβες, πρώην νοσηλευόμενους σε ψυχιατρικά νοσοκομεία.
Στόχος του οικοτροφείου, η φιλοξενία ατόμων χρηστών ψυχικής υγείας καθώς και η υποστήριξή τους για επίτευξη του όσο το δυνατόν καλύτερου επιπέδου ανεξάρτητης λειτουργίας τους στην κοινότητα.
Το οικοτροφείο στελεχώνεται από επαγγελματίες ψυχικής υγείας διαφόρων ειδικοτήτων που αποτελούν τη θεραπευτική ομάδα. Η θεραπευτική ομάδα φροντίζει για τη σταδιακή αυτονόμηση των ενοίκων στη διαχείριση της καθημερινότητάς τους μέσω σχεδιασμού και υλοποίησης ατομικού και ομαδικού προγράμματος αλλά και δράσεων κοινωνικοποίησης κι ευαισθητοποίησης στην κοινότητα.
Το οικοτροφείο παρέχει εικοσιτετράωρη υποστήριξη έχοντας ως βασικούς άξονες τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ενοίκων, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, την ενίσχυση της ατομικότητας και της αυτονόμησής τους, τη διασφάλιση της σωματικής και ψυχικής υγείας, την ανάπτυξη των γνωστικών, ψυχοκοινωνικών και παραγωγικών δεξιοτήτων, την ανάπτυξη και διατήρηση της επικοινωνίας με το συγγενικό και φιλικό περιβάλλον τους και τη ψυχαγωγία τους και ως απώτερο στόχο την ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο και την εξάλειψη του στίγματος.