Πιστοποιήσεις /Διακρίσεις

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Τον Ιανουάριο του 2016 τα οικοτροφεία «ΕΡΑΤΩ» και «ΗΩ» πιστοποιήθηκαν για έκτη συνεχόμενη χρονιά με σύστημα διαχείρισης ποιότητας υπηρεσιών «ISO». Η θεραπευτική ομάδα οργανώνει και ολοκληρώνει το έργο της βάσει συγκεκριμένου Πρωτοκόλλου εργασίας από το οποίο αξιολογέιται ετησίως. Επιπλέον, το Σωματείο (ΕΨΑΜΥ) ήδη από τον Φεβρουάριο του 2011 πιστοποιήθηκε από την Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. «Υγεία – Πρόνοια 2000 -2006» ως προς την Διαχειριστική του Επάρκεια τόσο ως προς την Διοικητική όσο και ως προς την Οικονομική του Διαχείριση.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, Εθνική Μονάδα για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση, απονέμει τιμητική διάκριση στην Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Κινητικής Αποκατάστασης και Μέριμνας Υγείας σε αναγνώριση της συμβολής της στην προαγωγή των συστημάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης μέσω της υποδειγματικής υλοποιήσεως προγράμματος Leonardo da Vinci.