Πρακτική άσκηση φοιτητών

Πρακτική άσκηση φοιτητών ψυχολογίας
Η εταιρεία Ε.Ψ.Α.Μ.Υ. αποτελεί φορέα υποδοχής πρακτικής άσκησης σε φοιτητές ψυχολογίας και βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τα αντίστοιχα τμήματα Ακαδημαϊκών Πανεπιστήμιων. Από το έτος 2010 δέχεται σε ετήσια βάση φοιτητές από το Τμήμα Ψυχολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πάντειου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.
Σκοπός της πρακτικής άσκησης είναι η εξοικείωση των φοιτητών με το επαγγελματικό έργο του ψυχολόγου σε ένα πλαίσιο ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, η εξοικείωσή τους με τους λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας και η ανάληψη δραστηριοτήτων υπό εποπτεία.

Πρακτική άσκηση φοιτητών άλλων ειδικοτήτων
Επίσης η εταιρεία Ε.Ψ.Α.Μ.Υ. αποτελεί φορέα υποδοχής πρακτικής άσκησης φοιτητών άλλων ειδικοτήτων σε συνεργασία με φορείς Εκπαιδευτικού και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
Συγκεκριμένα το έτος 2014 υλοποίησαν την πρακτική τους άσκηση φοιτητές από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικού & Επαγγελματικού Προσανατολισμού στα πλαίσια του προγράμματος «Παρεμβάσεις υπέρ ευπαθών κοινωνικά ομάδων από πιστοποιημένα εξειδικευμένα κέντρα κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης ατόμων με αναπηρίες και απεξαρτητοποιημένων ατόμων ή ατόμων υπό απεξάρτηση, καθώς και από πιστοποιημένα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» με Τίτλο Προγράμματος «Επιμελητές προσωπικής φροντίδας για άτομα με ψυχική νόσο σε οικοτροφεία και ξενώνες του Προγράμματος Ψυχαργώς».

Καθήκοντα ασκούμενων πρακτικής άσκησης
• Να είναι συνεπείς στο συμφωνηθέν ωράριο παρουσίας.
• Να ενεργούν με υπευθυνότητα και να διαχωρίζουν τις προσωπικές τους αξίες και ανάγκες από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις.
• Να διατηρούν καλή συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της Διεπιστημονικής Ομάδας και να αποφεύγουν ακατάλληλες σχέσεις στον εργασιακό χώρο.
• Να σέβονται τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα των ενοίκων και να διαφυλάσσουν το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων
• Να οριοθετούν τις ενέργειές τους μέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων που τους έχουν ανατεθεί και να είναι συντονισμένοι με τους στόχους και τον τρόπο λειτουργίας των δομών της Ε.Ψ.Α.Μ.Υ.