Προστατευόμενο Διαμέρισμα ΗΩ

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και της πολυκλαδικής θεραπευτικής ομάδας του οικοτροφείου «ΕΡΑΤΩ» και του οικοτροφείου «ΗΩ» το έτος 2012 δημιουργήθηκαν δύο προστατευόμενα διαμερίσματα. Τα διαμερίσματα αυτά αποτελούν μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης η οποία συνιστά χώρο στέγασης και παροχής ψυχοκοινωνικής φροντίδας με σκοπό την επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής ανεξαρτησίας, αυτονομίας και αποτελεσματικότητας.

Έγινε ιδιαίτερη προσπάθεια και προετοιμασία των ενοίκων που κρίθηκαν αρκετά λειτουργικοί και κατάλληλοι για να προχωρήσουν στο επόμενο βήμα, που είναι η δομή ημιαυτόνομης διαβίωσης. Η προετοιμασία αυτή περιλαμβάνει τόσο την ενίσχυση της καθημερινής λειτουργικότητας και αυτονομίας ώστε να είναι σε θέση να διαχειρίζονται μόνοι τους την ατομική τους υγιεινή, την καθαριότητα του χώρου, το μαγείρεμα και άλλες ασχολίες, όσο και την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης κι ενδυνάμωσης ώστε να αισθανθούν ασφαλείς και δυνατοί για το νέο τους ξεκίνημα.

Το διαμέρισμα του οικοτροφείου «ΗΩ» βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας και στεγάζει τρεις (2) ενοίκους, όλοι άνδρες. Σήμερα οι ένοικοι είναι σε θέση να διαχειρίζονται σε μεγάλο βαθμό μόνοι τους το νοικοκυριό και την καθημερινή τους φροντίδα, βγαίνουν έξω καθημερινά για βόλτες και ψώνια και συμμετέχουν σε προγράμματα επιμόρφωσης κι ενίσχυσης των κοινωνικογνωστικών τους δεξιοτήτων και ψυχαγωγίας σε Κέντρο Ημέρας. Η θεραπευτική ομάδα των διαμερισμάτων υποστηρίζει κι ενισχύει την αυτονομία τους.