Προφίλ

ΕΨΑΜΥ – ΠΡΟΦΙΛ

Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής-Κινητικής Αποκατάστασης και Μέριμνας Υγείας ( Ε.Ψ.Α.Μ.Υ.) αποτελεί επιστημονικό, μη κερδοσκοπικό σωματείο και ιδρύθηκε στην Αθήνα τον Ιούνιο του 2000. Κύριος στόχος του σωματείου είναι η αποασυλοποίηση, η ψυχοκοινωνική υποστήριξη και η επανένταξη ατόμων με ψυχικές διαταραχές, μέσω κοινοτικών, στεγαστικών δομών.
Ιδρύθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος αποασυλοποίησης ΨΥΧΑΡΓΩΣ και εντάσσεται στον Όγδοο Τομέα Ψυχικής Υγείας Αττικής. Στόχος του επιστημονικού σωματείου είναι η παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και κοινωνικής επανένταξης.
Πιο συγκεκριμένα, στους στόχους λειτουργίας εντάσσονται:

  • Η προώθηση της σταδιακής αυτονόμησης των ενοίκων κι ενίσχυση λειτουργικότητας μέσω ατομικών και ομαδικών προγραμμάτων
  • Η ενίσχυση και ανάπτυξη των γνωστικών και ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων των ενοίκων
  • Η υποστήριξη και ενίσχυση της επικοινωνίας των ενοίκων με το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον σε σταθερή βάση
  • Οι δράσεις κοινωνικοποίησης χρηστών ψυχικής υγείας
  • Η συνεχής ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινότητας για ζητήματα ψυχικής υγείας
  • Οι ψυχαγωγικές και πολιτιστικές δράσεις
  • Η μείωση της προκατάληψης του στίγματος