Συνεργασία με άλλες δομές και ευρωπαϊκά προγράμματα

  • Συνεργασία με το Κέντρο ημέρας «Κοινωνικού Διαλόγου» της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.
  • <li>Συνεργασία με το πρόγραμμα κατασκηνώσεων του Δήμου Αθηναίων</li>