27 Ιανουαρίου, 2019 0 min to read

Επαγγελματίες ψυχικής υγείας

Category : Uncategorized, Κεντρική Σελίδα

Η ψυχιατρική μεταρρύθμιση στηρίζεται σε ένα ανθρωποκεντρικό μοντέλο λειτουργίας με απώτερο σκοπό την ανάδειξη της ανθρώπινης υπόστασης του ψυχιατρικού ασθενή και όχι την αναγνώρισή του ως μέλος της κοινωνικής ομάδας. Η επιστημονική ομάδα των δομών της Ε.Ψ.Α.Μ.Υ. ως αντικείμενο εργασίας έχει τον επιστημονικό/ θεραπευτικό σχεδιασμό των δομών.