27 Ιανουαρίου, 2019 0 min to read

Αποασυλοποίηση (Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση)

Category : Αποασυλοποίηση

Η Ε.Ψ.Α.Μ.Υ. στοχεύει στην Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση – Αποασυλοποίηση στον Ελλαδικό χώρο. Η έννοια της αποασυλοποίησης αναφέρεται σε μια γενικότερη προσπάθεια ψυχιατρικής μεταρρύθμισης που έχει ξεκινήσει σε όλη την Ευρώπη από την δεκαετία του ’50, όπου το άτομο με ψυχικές ιδιαιτερότητες αντιμετωπίζεται με σεβασμό και αξιοπρέπεια.